Các bản thay thế

Các bản cài đặt ở trang này được lấy từ các nguồn tin cậy của chúng tôi, tuy nhiên chúng không được hỗ trợ chính thức

Rocky Linux 9

Planned EOL: May 31 2032

Desktop (SIG)

GNOME (Workstation)

GNOME (Lite Workstation)

KDE

XFCE

MATE

body.cinnamon

Các kiến trúc khác (SIG)

Kiến trúcGiá trị checksumReadmeTải về
Raspberry Pi (aarch64)Giá trị checksumReadmeTải về

Generic Cloud / OpenStack

Rocky Linux 8

Hạn cuối hỗ trợ (EOL): 31 tháng 5 năm 2029

Desktop (SIG)

Giao diện đồ hoạ (Desktop Environment)Giá trị checksumTải về
GNOME (Workstation)Giá trị checksumx86_64 aarch64
GNOME (Lite Workstation)Giá trị checksumx86_64 aarch64
MATEGiá trị checksumx86_64 aarch64
XFCEGiá trị checksumx86_64 aarch64

Các kiến trúc khác (SIG)

Kiến trúcGiá trị checksumReadmeTải về
Raspberry Pi (aarch64)Giá trị checksumReadmeTải về

Generic Cloud / OpenStack

Kiến trúcGiá trị checksumTải về
x86_64Giá trị checksumTải về
aarch64Giá trị checksumTải về

Tham gia

Khi bạn tải và sử dụng Rocky Linux, Rocky Enterprise Software Foundaction mong muốn bạn gia nhập là với tư cánh là một thành viên đóng góp cho cộng đồng. Có nhiều cách để đóng góp, từ việc viết lài liệu, trả lời Q/A, hoặc là tham gia thử nghiệm/xây dựng/cải tiến, cung cấp hosting/mirror, giúp đỡ các người dùng khác.

Có gì khác giữa các bản ISO?

Rất nhiều các bản cài đặt được cung cấp để bản có thể sử dụng Rocky Linux. Việc lựa chọn phiên bản phụ thuộc vào môi trường cài đặt và mục đích sử dụng của bạn

Khởi động

Được sử dụng để cài đặt hệ điều hành từ một nguồn khác (Như một HTTP Repository hoặc một file cài đặt). Cũng có thể được sử dụng để truy cập vào Rescue Mode.

Tối Giản

Được sử dụng để cài đặt hệ điều hành từ một nguồn khác (Như một HTTP Repository hoặc một file cài đặt). Cũng có thể được sử dụng để truy cập vào Rescue Mode.

DVD

Bản cài đặt đầy đủ bao gồm cả BaseOS và AppStream Repository cho phép bạn thực hiện cài đặt mà không cần sử dụng các repository mở rộng nào khác. Cài đặt Rocky Linux từ DVD ISO là cách dễ nhất và phổ biến nhất được sử dụng.

Export Compliance/Customs Information

By downloading Rocky Linux software, you acknowledge that you understand all of the following:

Rocky Linux software and technical information may be subject to the U.S. Export Administration Regulations (the “EAR”) and other U.S. and foreign laws and may not be exported, re-exported or transferred (a) to a prohibited destination country under the EAR or U.S. sanctions regulations (currently Cuba, Iran, North Korea, Sudan, Syria, and the Crimea Region of Ukraine, subject to change as posted by the United States government); (b) to any prohibited destination or to any end user who has been prohibited from participating in U.S. export transactions by any federal agency of the U.S. government; or (c) for use in connection with the design, development or production of nuclear, chemical or biological weapons, or rocket systems, space launch vehicles, or sounding rockets, or unmanned air vehicle systems.